Social Club

Bingfa Village là không gian của phi không gian, của hiện hữu và phi hiện hữu, của sự trở về mà cũng là đi tới, của sự trống rỗng đầy ắp, của ý thức tự nhiên và vô thức con người.

Bingfa Village đem tới cái nhìn bất nhị cho thế giới đầy nhị nguyên. Ở đây, có cái nhìn, tâm thế hư hao, bất biến, trong cái Định mang đến năng lượng bình an, tự đầy đủ, xăm xắp như là.

Hàng tuần, chúng tôi tổ chức các sự kiện giao lưu social vào tối Thứ 3 và Thứ 6 nhằm giao lưu, gắn kết, trong không gian và cộng đồng của Social Club – Bingfa Village – “Làm mà Chơi”, với tràn ngập tình thân, an lạc và năng lượng.

Tối Thứ 3 Năng lượng – Tuesday Energetic Night

Tối Thứ 6 Buông xả – Friday Release Night