Bingfa Village 7 Đặng Tất

Co-Working Space

Bingfa Village là chuỗi năng lượng tái tạo được xây dựng trên cơ sở của triết học Không gian Phi không gian nhằm tái tạo năng lượng sống cho khách viếng thăm, lao động, học tập, thư giãn và sáng tạo.