Bingfa Village Tân Định Q1

Charging Station

Bingfa Village is beautifully imperfect, impermanent, and incomplete. Bingfa Village aesthetic is characterized with asymmetry, roughness, simplicity, modesty, intimacy, and appreciation of the ingenuous integrity of natural objects and processes. Come and submerge yourself in Vietnam timeless charm..

Bingfa Village là chuỗi năng lượng tái tạo được xây dựng trên cơ sở của triết học Không gian Phi không gian nhằm tái tạo năng lượng sống cho khách viếng thăm, lao động, học tập, thư giãn và sáng tạo.

Hai mặt của Bingfa Village Tân Định như ngày và đêm, như âm và dương, bổ trợ và xây dựng, tái tạo năng lượng, tiếp sức cho sự sống và giá trị bền vững.

Bingfa Village Co-working Space | 9h00 – 19h00
Nơi các quả trứng khởi nghiệp được ấp trong lò ấp BGM, được hướng dẫn, chỉ bảo từng đường đi nước bước, được mở lối vào những ngả rộng và giải cứu khi sa lầy.

Bingfa Village Social Club | 19h00 – 24h00
Nơi tình thân được xây dựng và vun vén, kiến thức được sẻ chia và quan hệ được kết nối. Wine, Single Malt, Pipe/Cigar, Cold cut, Salad, Organic, Fresh, Self-served Tea, Self-brewed Coffee …. và những câu chuyện thì thầm.

Bingfa village, wine not?!